Onze diensten

U kunt bij ons terecht wanneer u een woning of bedrijfspand wilt kopen, verkopen, huren of verhuren. Voor velen is het huren of kopen van onroerend goed geen alledaagse aangelegenheid. De eerste vraag die men doorgaans heeft is: zal ik huren, kopen of bouwen? Een trend is dat er veel wordt gehuurd, in verband met de kosten en de gewenste flexibiliteit.

Het netwerk van Hamilton is namelijk zeer omvangrijk, waardoor al op korte termijn concrete resultaten kunnen worden geboekt. We staan u bij tijdens de bezichtiging en tijdens het eventueel beoordelen van de koopovereenkomst. Wij stellen voor u een overzicht op waarin de prijs, kwaliteit en alle voorwaarden worden beoordeeld. Namens u wordt er nagegaan waar eventuele knelpunten kunnen zijn en nadat een ideale koper of verkoper is gevonden, wordt bij concrete interesse verder onderhandeld.

U wordt op de hoogte gehouden van het actuele aanbod
Bouw- en bestemmingsplannen worden getoetst op juridische haalbaarheid
Woningen of bedrijfspanden worden op hun echte waarde bepaald
Hamilton helpt u ook bij het onderhandelen over de aankoopprijs
U kunt kiezen voor een intensieve begeleiding of een gedeeltelijke begeleiding
We helpen u bij het tot stand brengen van een gunstige transactie

 

Neem een kijkje in ons aanbod of volg ons op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. U kunt ook contact opnemen door het contactformulier in te vullen of door een mail te sturen naar Hamilton Makelaardij We leren u graag beter kennen.

Woning verkopen
Overweegt u om uw woning te verkopen? Hamilton Makelaardij adviseert u graag als uw Verkoopmakelaar. Tijdens ons eerste kennismakingsgesprek brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart. Op basis van ervaring, kennis van de woningmarkt en de staat van uw woning maken wij u een waardebepaling.

Lees meer

Woning aankopen
Een woning kopen. U hebt uw wensen in kaart gebracht en weet wat uw maximale hypotheek is. U zoekt elke dag op Funda naar een geschikte woning, maar hoe nu verder! Het is als koper erg belangrijk om de juiste keuze te kunnen maken en je hierin professioneel bij te laten staan. Hamilton Makelaardij helpt en adviseert u graag als uw aankoopmakelaar.

Lees meer

Woning verhuren
Het verzekeren van je vastgoed is een belangrijke onderdeel voor het afdekken van risico’s te voorkomen. Verhuurders lopen vaak tegen lastige keuzes aan die een grote impact kunnen hebben. Hierbij komt Hamilton Makelaardij in actie en helpt je bij die keuzes.

Lees meer

Beheer
Hamilton Makelaardij beschikt naast het verkopen, aankopen en huren van uw woning ook het beheren van: taxaties, hypotheken verzekeringen en administratieve taken.

Lees meer

Bedrijfsmakelaardij
Hamilton Bedrijfsmakelaardij adviseert particulieren, bedrijven, instellingen, beleggers en gemeenten bij het verkopen, kopen, verhuren en huren van commercieel onroerend goed. Daaronder bevinden zich winkelruimtes, kantoren en bedrijfscomplexen.

Lees meer

Advies
Ondernemen betekent risico’s nemen. U neemt beslissingen om uw positie in de markt te verstevigen die tegelijkertijd van grote invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering en uw financiëel bewind. Wilt u investeren in uw machinepark, heeft u meer bedrijfsruimte nodig of wilt u juist uw onderneming verkopen? Neem vandaag nog contact op.

Lees meer

Expat service
As an expat in another country with another language it is so important to be well informed and advised when purchasing or renting a home. With our years of experience we can give you excellent advice about the different neighborhoods, international schools and other issues that matter to you as an expat.

Lees meer

Hypotheek
Het hypotheekadvies van Hamilton Makelaardij wordt volledig afgestemd op uw woonwensen. We vergelijken ons met andere hypotheekaanbieders en geven een eerlijk advies waar u echt mee uit de handen kunt.

Lees meer

Taxaties
Bij Hamilton wordt de cliënt gedurende het gehele proces van koop, verkoop, aan huur of verhuur bijgestaan. Hierbij behoort het laten uitvoeren van taxaties.

Lees meer

1000Project Likes
2450Reacties
500+Project Sales
400+Onze klanten

Meest gestelde vragen

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer (+31)(0)6 31 00 58 05.

Bij Hamilton staan wij onze cliënt gedurende het gehele proces van koop, verkoop, huur of verhuur en beheer bij. Wij adviseren, onderhandelen en ontzorgen u. Ook bieden wij ondersteuning bij het laten uitvoeren van taxaties, bouwtechnische keuringen of  eventuele financieringen en hypotheken. Uw wensen en behoeften zijn ons uitgangspunt. Van luxe en uitgebreid, tot eenvoudig en betaalbaar.  We zijn u graag van dienst.

  • Alleenstaande huizen
  • Huurhuizen
  • Eengezinswoning
  • Makelaars

U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door:

a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.

U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden.

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod.

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar welke prijs realistisch is voor de woning. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:

a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet.

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning.

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken – onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  • Financieringsvoorbehoud.
  • Geen huisvestingsvergunning.
  • Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
  • Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende.

Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking (zie vraag 11). Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen:

a) Overdrachtsbelasting.
b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster.

Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd uw belangen behartigen. Als u dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende makelaar in te schakelen.

Op basis van de Algemene Consumentenvoorwaarden heeft een makelaar recht op vergoeding van de gemaakte kosten. Daarnaast kan er, als dit in de opdracht tot dienstverlening is afgesproken, een percentage van het loon berekend worden. Dit wordt ook wel intrekkingskosten genoemd.

Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor het overdragen van de woning voor rekening van de verkoper komen. Hierbij kunt u denken aan de overdrachtsbelasting en notariskosten. De notariskosten voor het vestigen van een hypotheek vallen hier niet onder; die zijn voor rekening van de koper.

Vaak worden nieuwbouwwoningen v.o.n. te koop aangeboden. Informeer vooraf duidelijk welke kosten voor rekening zijn van verkoper en welke voor koper. Zo voorkomt u dat u achteraf voor verrassingen te komen staan.

Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning, op enkele uitzonderingen na. Het energielabel voor woningen geeft met klassen en kleuren een indicatie hoe energiezuinig een woning is. Vanaf 1 januari 2015 wordt er toegezien op de naleving van het hebben van o.a. een energielabel bij de eigendomsoverdracht.

Bij het leveren van een woning zonder een definitief energielabel kan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dat kan gaan om een boete van maximaal € 170,- voor particulieren en € 340,- voor organisaties. De boete wordt direct opgelegd. Deze wettelijke verplichting is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst. Meer informatie kunt u vinden op https://www.energielabel.nl/

Onder Marktinformatie vindt u de recente verkoopcijfers uitgesplitst in vijf typen woningen vinden zowel per regio als voor geheel Nederland. U treft hier ook een technische toelichting op de cijfers aan, zodat u weet welke berekeningsmethode is toegepast. Ook kunt u hier de historische marktinformatie voor heel Nederland en per regio vinden.

Het is verstandig om de hulp van een verhuurmakelaar in te schakelen. Deze kan u van de benodigde adviezen voorzien om op een verantwoorde manier uw huis te verhuren. Zo helpt een verhuurmakelaar bij het opstellen van contracten en heeft deze inzicht in de marktsituatie en vaak veranderende wetgeving. Ook kan de makelaar de potentiële huurder deskundig screenen op identiteit, woonverleden en kredietwaardigheid.

Nee, de hypotheekrenteaftrek komt te vervallen zodra u uw huis gaat verhuren.

Omdat u als verhuurder eigenaar bent van het huis, blijven ook de aanwezige opstal- en schadeverzekeringen op uw naam staan. Het is wel belangrijk om de verzekeraar op de hoogte te stellen dat u de woning gaat verhuren, in sommige gevallen zal naar aanleiding hiervan een kleine premieverhoging plaatsvinden.

Als de huurder niet betaalt en het u niet lukt om de reden hiervan te achterhalen, dient u de huurder een aangetekende brief te versturen met de vraag het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als de huurder van de woning hier niet op reageert, kan de huurovereenkomst door de rechter ontbonden worden als gevolg van wanprestatie van de huurder. Hierbij kan Hamilton Beheer u helpen zodat u dit niet zelf hoeft te doen. Kijk voor meer info op www.hamiltonbeheer.com

In principe kunt u de huurprijs alleen wijzigen bij een nieuw contract met een nieuwe huurder. Wel is het bij een bestaand huurcontract mogelijk om de huurprijs eenmaal per jaar te verhogen: voor de jaarlijkse huurverhoging van een huurwoning in de particuliere sector geldt geen maximumpercentage, tenzij er een indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract. In het laatste geval is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huurovereenkomst vastgelegd. Naast de jaarlijkse huurverhoging, is een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning toegestaan.

Kosten voor bijvoorbeeld elektriciteit en water, het liftgebruik en de schoonmaak van algemene ruimtes kunnen onder de servicekosten vallen. Ook kan bij gemeubileerde of gestoffeerde verhuur een percentage van de verkoopwaarde van de materialen worden meegerekend. 20 procent per jaar is in zo’n geval gebruikelijk. Belastingen en heffingen (bijvoorbeeld voor rioolrecht) kunnen niet in de servicekosten worden opgenomen. Wel kunnen deze buiten de servicekosten om aan de huurder doorberekend worden.

Uw huis verhuren of er zelf in wonen: waar u ook voor kiest, als eigenaar van de woning moet u zelf aan de (betalings)eisen van de VvE voldoen. De kosten hiervoor kunnen eventueel in de huurprijs meegenomen worden. Wanneer de opstalverzekering door de VvE is geregeld, moet de verzekeraar via de VvE geïnformeerd worden dat de woning verhuurd is.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is bindend voor zowel de huurder als verhuurder en kan niet tussentijds beëindigd worden. De huurder moet tot aan het einde van het contract betalen voor de huurwoning, ook als hij of zij het huis vóór deze tijd verlaat. De huurwet beschermt de huurder in die zin dat deze niet zomaar gedwongen kan worden de gehuurde woning te verlaten: een tijdelijk huurcontract wordt op de einddatum niet automatisch ontbonden maar moet volgens de regels officieel beëindigd worden.